Welkom bij het TOP Traineeship Bonaire: een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties in samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire.

TOP is een mooi Talent Ontwikkel Programma waar je als trainee een 2 jarige (volledig betaalde) baan en een mooi leertraject krijgt aangeboden bij een werkgever op Bonaire.

Voor de nieuwe ronde Traineeships 2020 vond de werving en de selectie plaats in september en oktober. Start traineeship in Bonaire is februari 2021.