Nieuws

Medio april:
Informatie & Wervingsbijeenkomsten voor TOP Traineeships Bonaire
Woensdag 17 april, 17.00-19.00 uur UTRECHT (Grote Werf)
Donderdag 18 april, 17.00-19.00 uur DEN HAAG (Ministerie BZK)
11 mei:
FRED EXPO, dé jaarlijkse carrièrebeurs voor Antilliaanse en Arubaanse young professionals, op zoek naar een baan ‘back home’. We zijn er met een stand en Top workshop!
Locatie: WTC Rotterdam
15 mei:
‘Naar een gezonder Bonaire!’ een interactieve bijeenkomst op Bonaire met als thema: Preventie. In samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire & Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Locatie: Bonaire
Meer informatie volgt!
Eind mei:
Slotbijeenkomst van de denktank Young Green Caribbeans, een gezelschap van eilandskinderen die brainstormen en oplossingen aandragen voor thema’s op het gebied van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.
Locatie: Den Haag