Stageplek RVO (Handel en Logistiek)

Expired on: aug 7, 2019

De uitdaging

De eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius zijn voor hun voeding bijna volledig afhankelijk van import uit o.a. Verenigde Staten, Nederland en Zuid-Amerika. Handel en logistiek spelen een belangrijke rol om voldoende vers groente en fruit op de eilanden te krijgen. Dat dat niet altijd lukt blijkt o.a. uit de hoge mate van bederf die in de hele logistieke keten plaatsvindt.

RVO zet zich in opdracht van het Ministerie van Landbouw en Natuur en Voedselkwaliteit in om beschikbaarheid van vers groente en fruit in Caribisch Nederland te helpen realiseren.

Jouw opdracht

Jouw opdracht bouwt voort op een recent afgerond onderzoek over handelsbelemmeringen voor vers groente en fruit. Tijdens jouw opdracht ga je op zoek naar:

  • Wat zijn de knelpunten in de logistieke keten van groente- en fruit?
  • Wat is er nodig om deze knelpunten weg te nemen?
  • Hoe kan samenwerking op gebied van handel en logistiek (lokaal, nationaal en internationaal) bijdragen aan het wegnemen van deze knelpunten?
  • Welke rol kan de rijksoverheid spelen om de voornaamste handels- en logistieke belemmeringen weg te helpen nemen?

Wat ga je opleveren?

Een aanbeveling/advies aan RVO/Ministerie praktische en werkbare oplossingen om handel- en logistiek van vers groente en fruit naar en in Caribisch Nederland te verbeteren.

Periode

Start: z.s.m.

Duur: 4-6 maanden full-time (36 uur)

Stagevergoeding
De vergoeding bedraagt 604 euro bruto per maand (exclusief woon-en werkverkeer binnen Nederland).

Waar kom je te werken?

RVO Den Haag, specifiek in het team voor de Caribische Gebiedsdelen van het Koninkrijk. Het is een klein team dat zich bezig houdt met een veelheid aan onderwerpen die bijdragen aan de economische ontwikkelingen op de eilanden. Je zal daarbij samenwerking aangaan en contact hebben met een breed scala aan RVO collega’s en relevante stakeholders op de eilanden en ministeries.

Wie zoeken wij?

Je zit op een Hogeschool of universiteit en hebt kennis en expertise op gebied van Bedrijfskunde en/of handel, logistiek en/of internationale betrekkingen en samenwerking. Praktisch en pragmatisch is belangrijker dan theoretisch en wetenschappelijk.

Je bent nieuwsgierig, analytisch, praktisch, oplossings- en resultaatgericht, bekend met lokale context, pro-actief en initiatiefrijk, communicatief en zelfstandig

Job Category: internship
Job Type: Full Time
Job Location: Den Haag
Sorry! This job is expired.