Senior jurist

Sluit op: aug 22, 2022

Werkgeverschap (Rijksdienst Caribisch Nederland)
is op zoek naar een: Senior jurist

Ben jij een stevige en ervaren jurist in ambtenarenrecht die een fundamentele rol wil spelen bij personele aangelegenheden van onze ambitieuze organisatie? Beschik jij over de nodige overtuigingskracht en schrik je niet terug van een ingewikkelde casus? Dan zien wij graag je sollicitatie tegemoet!

Werkgeverschap is op zoek naar een:
Senior jurist

WO | Bonaire | 36 uur |

Functieomschrijving
Als senior jurist word je primair ingezet voor juridisch advies en ondersteuning van het bevoegd gezag op het gebied van de meer complexe personele aangelegenheden. Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband. Tevens speel je een belangrijke rol bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaardenakkoorden.

Hoofdtaken:

 • Het in algemene zin op juridisch gebied ondersteunen en adviseren van het team Werkgeverschap met het oog op beleidsontwikkeling, integriteitskwesties en algemene aangelegenheden van de directeur RCN;
 • Het ontwikkelen en implementeren van personeelsbeleid en ambtenarenrechtelijke wet- en regelgeving. Denk hierbij aan onderhandelingen met vakbonden, het geven van voorlichting aan leidinggevenden, HR adviseurs en participatieraden;
 • Het adviseren van het bevoegd gezag bij disciplinaire trajecten, het schrijven van besluiten, voorbereiding van zittingen bij de rechtbank, het schrijven van contramemories en de afhandeling ter zitting (woordvoering namens de minister bij personele rechtszittingen);
 • Het afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures;
 • Het volgen en verkennen van relevante ontwikkelingen op het aandachtsgebied; het bezien van eventuele juridische consequenties en het adviseren ter zake;
 • Het in samenspraak met het Ministerie van BZK in kaart brengen en ontwerpen van gewenst wetgevingsbeleid ten aanzien van ontwikkelingen in de arbeidsvoorwaarden voor het overheidspersoneel in Caribisch Nederland;
 • Het fungeren als secretaris van de Sectorale Overlegcommissie BES (het Sectoroverleg).

De organisatie:
De Rijkdienst Caribisch Nederland (RCN) is de schakel tussen de ministeries die aanwezig zijn op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ieder ministerie is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor het invoeren en het uitvoeren van beleid van het betreffende ministerie. Voor de uitvoering en ondersteuning doen ze daarbij een beroep op de centrale dienstverlening van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Het werkgeverschap van alle ambtenaren in dienst van RCN is formeel belegd bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Je werkt formeel voor het dienstonderdeel Werkgeverschap, maar bent inzetbaar bij alle dienstonderdelen van RCN. De directeur van RCN voert namens de Minister van BZK de werkgeversrol uit voor alle medewerkers van RCN. Vanuit die rol is hij verantwoordelijk voor het opstellen van arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid, het waarborgen van integriteit en het (verder) ontwikkelen van medezeggenschap.

Jouw competenties:

 • Analyseren
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Oordeelsvorming
 • Flexibiliteit
 • Creativiteit
 • Plannen en organiseren

Functie-eisen:

 • Academisch werk-/denkniveau  (afgeronde master, bij voorkeur in het ambtenarenrecht of arbeidsrecht);
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met managementadvisering en juridische procedures op het gebied van ambtenarenrecht;
 • Aantoonbare affiniteit met Caribisch Nederland;
 • Kennis van en inzicht in Rijksbrede ontwikkelingen op het aandachtsgebied;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlands taal in woord en geschrift. Engels en Papiaments zijn een pre.

Wat bieden wij?

 • Een aanstelling conform het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;
 • Een marktconform salaris in aanloopschaal 12 en functieschaal 13 (bruto maandsalaris minimaal $ 3.960,–en maximaal $ 5.728,–), bij een werkweek van 36 uur per week (vanaf 2022). Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring;
 • Vakantiegeld (8,33% van de bezoldiging);
 • Een 13e maand (8,33% van de bezoldiging, met een minimumbedrag van $ 1.750, — bruto);
 • Een pensioenvoorziening ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);
 • 168 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur per week;
 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren en een positief beoordelingsresultaat;
 • Een verhuisregeling voor kandidaten die van buiten het eiland reageren.

Procedure

 • Een assessment of casus kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Aanstellingseisen

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;
 • Het Nederlanderschap.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland

 • Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;
 • Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 12.575,– in 2021) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;
 • Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;
 • Je wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Voor informatie omtrent de vacature:
Jan Helmond, Directeur RCN, Telefoon: +599 715 8304


Digitaal solliciteren:
U kunt uw Curriculum Vitae met motivatie sturen naar:
E-mail: vacatures@rijksdienstCN.com
Of solliciteren via deze website.Job Category: lawyer
Job Type: Full Time
Job Location: Bonaire

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx