Medewerker Communicatie

De organisatie
Het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) voert voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  het besluit Zorgverzekering BES uit. Met de uitvoering is een jaarlijks financieel belang gemoeid van ruim $130 miljoen. ZVK verzekert de inwoners van de eilanden van Caribisch Nederland voor geneeskundige en langdurige zorg en heeft vestigingen op alle drie eilanden van Caribisch Nederland.
Kerntaken zijn het inkopen van zorg bij zorgaanbieders en dienstverlening aan verzekerden zodat zij de zorg krijgen waar zij recht op hebben.

De afdeling:
Als medewerker communicatie maak je onderdeel uit van de staf van het ZVK en houd je je bezig met de in- en externe communicatie. Je fungeert als sparringpartner, klankbord en inhoudelijk adviseur voor het management ten aanzien van communicatievraagstukken, zowel operationeel als tactisch

Taken:

Coördinatie en advisering op gebied van communicatie

 • het fungeren als sparringpartner, klankbord en inhoudelijk adviseur voor het management/het MT t.a.v. communicatievraagstukken (operationeel/tactisch);
 • het operationeel uitvoering geven aan de in- en externe communicatie;
 • het opstellen van teksten ten behoeve van de in- en externe communicatie;
 • het zorgdragen voor de uitvoering van de communicatie kalender;
 • het onderhouden van een relevant netwerk;
 • het coördineren en regisseren van het communicatiemanagement eventueel in samenwerking met de afdeling communicatie van SSO CN ;
 • het zorgdragen voor het reactief én proactief formuleren van afgestemde, eenduidige en heldere boodschappen;
 • het informeren van de organisatie over trends en ontwikkelingen in de media, die van invloed (kunnen) zijn op diens reputatie en imago;
 • het adviseren over te kiezen strategieën in relatie tot communicatie via de media;
 • het uitvoeren van onderzoek op met name het vlak van tevredenheid over de dienstverlening van de organisatie;
 • het optreden als coach voor de medewerkers inzake contact met de klanten;
 • het organiseren van bijeenkomsten zowel ten behoeve van de interne organisatie als voor externe organisaties.
 • het verrichten van in het verlengde van de functie liggende activiteiten en opgedragen incidentele relevante werkzaamheden.

Functie-eisen:

 • HBO werk- en denk niveau eventueel gebaseerd op een MBO opleiding aangevuld met relevante werkervaring;
 • kennis op het vlak van  communicatie;
 • relevante werkervaring in de zorg;
 • ervaring met organisaties in verandering;
 • coördinerende vaardigheden;
 • gevoel voor politieke-maatschappelijke verhoudingen;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Engels  Papiaments en passief Spaans.

Competenties:

Kerncompetenties ZVK:

 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Nauwkeurigheid

Functiespecifieke competenties:

 • Anticiperen
 • Oordeelsvorming
 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn

Arbeidsvoorwaarden:

Aanloopschaal 9: minimaal $,- tot maximaal $, – bruto

Functieschaal 10: minimaal $,-  tot maximaal $,- bruto

Het vaststellen van het salaris is afhankelijk van de opleiding en ervaring. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling bij goed functioneren.

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een positieve uitslag van de medische keuring zijn vereist en is een onderdeel van de selectieprocedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor alle vacatures zijn de lokale arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Job Location: Bonaire

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx