Beleidsadviseur Landbouw en natuur

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie:

Beleidsadviseur Landbouw en natuur heeft technische vaardigheden en kennis van de balans tussen landbouw, natuur en economische ontwikkelingen op het eiland. Het is uw verantwoordelijkheid om met belanghebbenden samen te werken om ontwikkelingen te volgen die van invloed kunnen zijn aan de ontwikkeling van deze sector. Je faciliteert en levert advies aan de natuur- en landbouworganisaties. Bovendien maakt u technisch advies, rapporten en beleidsoverzichten; ter ondersteuning, en ontwikkeling van onze natuur, landbouw en economisch sectoren.

  Vereisten:

 • Afgeronde HBO, op een natuur of landbouw vakgebied;
 • Minimaal 3 jaar ervaring als adviseur.
 • Uitstekend probleemoplossend en analytisch vermogen, om problemen te vertalen naar concrete aandacht- en actiepunten;

Hoofdtaken functie:

 • volgt de relevante ontwikkelingen in het betreffende beleidsterrein en beoordeelt het belang ervan voor de projecten binnen de eigen portefeuille;
 • beoordeelt in- en externe onderzoeksrapporten en adviseert hierover;
 • draagt zorg voor het tot stand komen van projectvoorstellen (inclusief financieringsverzoeken), begeleidt de aanbieding en presentatie, licht het projectvoorstel toe en onderhandelt over de financieringsvoorwaarden, e.d.;
 • draagt zorg voor de juiste randvoorwaarden voor de goedkeuring en uitvoering van projecten;
 • coördineert en regisseert de totstandkoming van de projectplanning: de projectorganisatie, uitvoeringsplannen en projectbeheersingsaspecten;
 • coördineert de bijdragen – aan het projectplan – van externe adviseurs en de verschillende disciplines en draagt zorg voor consistentie en kwaliteit;
 • Regisseert en monitort de projectuitvoering en bewaakt de tijdigheid en kwaliteit van de opgeleverde (tussen)producten en voert hierover overleg met de in- en externe projectleiders;
 • draagt zorg voor (voortgangs)rapportages, stelt managementoverzichten op en levert gegevens aan voor de accountantsverklaring;

Kennis en vaardigheden

 • Kennis van het relevante deel van het beleidsterrein en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving;
 • Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en de organisatie;
 • Vaardigheid in het analyseren van (beleids)ontwikkelingen en het opstellen van beleidsadviezen, notities, rapporten, e.d.;
 • Vaardigheid in het beoordelen van (project)plannen/aanvragen.
 • Met (beleids)medewerkers binnen en buiten de organisatie over ontwikkelingen op het relevante deel van het beleidsterrein en over de voortgang van beleidsprocessen om informatie uit te wisselen en tot afstemming te komen;

Arbeidsvoorwaarden:

Functieschaal 10 minimaal bruto $ 3,058.53 tot maximum $ 4,050.27 bruto bij een 39,5 uur werkweek. Salarisinschaling is afhankelijk van werkervaring en opleiding.

Job Category: beleidsadviseur
Job Type: Full Time
Job Location: Statia

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx