Accountmanager Zorg/Zorginkoper

De organisatie
Het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) voert voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanaf 1 januari 2011 het besluit Zorgverzekering BES uit. De Zorgverzekering BES verzekert de inwoners van de eilanden van Caribisch Nederland voor geneeskundige en langdurige zorg. Het ZVK heeft vestigingen op de drie eilanden van Caribisch Nederland.

Kerntaken zijn het inkopen van zorg bij zorgaanbieders en dienstverlening aan verzekerden zodat zij de zorg krijgen waar zij recht op hebben.

De afdeling:
De afdeling Accountmanagement richt zich primair op het registreren van zorgaanbieders, het contracteren van private zorgaanbieders, de contracten op facilitair gebied en de zorgplanningen kwaliteit van zorgcontracten. Daarnaast houdt het zich bezig met de meerjarenplanning zorguitgaven en advisering over de tarieven alsmede het in samenwerking met de afdeling medisch advies inrichten van de portfolio. Hier spelen vooral vraagstukken van financieel-economische aard, contractmanagement en planning.

De functie:
Accountmanagement

 • het opbouwen en onderhouden van een relevant relatienetwerk (met zorgaanbieders);
 • het, binnen door het afdelingshoofd aangegeven kaders, voeren van overleg met en maken van afspraken met c.q. contracteren van (private) zorgaanbieders (ook in de verschillende omringende landen, Nederland en de VS); hierbij rekeninghoudend met de zorgvraag, financieel-economische aspecten en met de deskundigheid van de zorgaanbieders;
 • het (mede) zorg dragen voor het registreren van zorgaanbieders en het onderhoud/beheer van het bestand met zorgaanbieders;
 • het (mede) beheren (managen) van de afgesloten zorgcontracten en het (achteraf) toetsen of de zorgaanbieders contract conform hebben gewerkt en zich gehouden hebben aan de protocollen; het signaleren van onvolkomenheden bij de uitvoering van de dienstverlening;
 • het voorlichten van andere afdelingen van het ZVK over de (contractueel) gemaakte afspraken met zorgaanbieders;

Bijdragen aan inkoopbeleid

 • het actief bijdragen aan de voorbereiding en vorming van het beleid m.b.t. de inkoop van zorg;
 • het in teamverband mede opstellen van een meerjarenplanning zorguitgaven;
 • het mede uitwerken/voorbereiden en adviseren van het afdelingshoofd m.b.t. de vaststelling van afspraken en tarieven;

Overig

 • het participeren in of voorbereiden en leiden van projecten met betrekking tot de ontwikkeling en invoering van nieuwe producten en/of diensten;
 • het verrichten van in het verlengde van de functie liggende activiteiten en kan in opdracht van de leidinggevende belast worden met andere relevante werkzaamheden.

Functie-eisen:

 • HBO werk- en denkniveau, , bij voorkeur op het gebied van gezondheidszorg dan wel bedrijfseconomie;
 • kennis van shared savings, value based healthcare;
 • kennis van en ervaring met verschillende inkoop modellen;
 • uitstekende netwerkvaardigheden;
 • kennis van de (private) markt van zorgaanbieders;
 • kennis van de organisatie, werkwijze en het werkterrein van het Zorgverzekeringskantoor;
 • kennis van het beleid en de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de inkoop van zorg;
 • kennis en ervaring op het vlak van contractmanagement;
 • vaardigheid in het voeren van overleg en onderhandelingen met zorgaanbieders;
 • beheersing van Nederlands, Engels, Papiaments en bij voorkeur Spaans in woord en geschrift.

Competenties:

 Kerncompetenties ZVK:

 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Nauwkeurigheid

Functiespecifieke competenties:

 • Netwerkvaardigheid
 • Organisatie-sensitiviteit
 • Voortgangscontrole
 • Overtuigingskracht

Arbeidsvoorwaarden:

Aanloopschaal 10: minimaal $2.765,- tot maximaal $3.660, – bruto

Functieschaal 11: minimaal $3.197,-  tot maximaal $4.157,- bruto

Het vaststellen van het salaris is afhankelijk van de opleiding en ervaring. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot een vaste aanstelling bij goed functioneren. Indien er reeds een vast dienstverband is, wordt dit voortgezet met extra afspraken.

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een positieve uitslag van de medische keuring zijn vereist en is een onderdeel van de selectieprocedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor alle vacatures zijn de lokale arbeidsvoorwaarden van toepassing.

Job Location: Bonaire

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx